Het verschil sterkt de stad.
Maandag  4 december 2017 Overleg met Edward Jansen, de ontwerper van de Enschede Eclips, over de weg die moet leiden tot realisatie. Samen met Edward gaan we aan de slag met begroting en constructieberekening. Woensdag  6 december 2017 Er heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over de voortgang. Men is enthousiast over de keuze van de bevolking.  Dinsdag 12 december 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 december 2017 Definitieve invulling Regenbooggelden Openbaar Besluit: Voorstel van portefeuillehouder om in te stemmen met de volgende definitieve invulling van de extra regenboogmiddelen 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: een bedrag van € 9.000,- in te zetten als cofinanciering van een LHBTI kunstwerk in de stad. Kernboodschap: De gemeente Enschede is een regenboogstad, waarbij we samen werken aan het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en interseksuele personen (LHBTI’ers). De extra middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor LHBTI worden gebruikt als een aanvullende impuls voor LHBTI in Enschede. De zichtbaarheid van LHBTI versterkt door het co-financieren van een LHBTI kunstwerk in de stad. Woensdag 13 december 2017 Overleg met de jury  om vervolgtraject vast te stellen en de fondsenwerving  te starten. opstellen plan voor Fondsenwerving, PR activiteiten & Constructieberekeningen Vrijdag 22 december 2017 overleg met Edward Janssen nbt op te stellen plannen voor realisatie
plek voor  verwondering,  ontroering stilstaan bij de  ander je als  toeschouwer  omgeven  door een spel  met licht en schaduw