De schaduwwerken van Edward Janssen laten vaker twee verschillende kanten zien die moeilijk los van elkaar te beschouwen zijn; die van de oorspronkelijke lichte - en die van de schaduwrijke 'andere' wereld. Janssen laat ons een beeld zien, maar met dat beeld geeft hij ons toegang tot het schaduwrijk. In de Oosterse filosofie en in de traditionele Wayang-spelen staat dat schaduwrijk voor spirituele, het fantasierijke en het mystieke. Alles kan niet in woorden kan worden gevat. Het is 'die andere wereld' die niet in een hokje past, die vrijer en anders is, die wij niet direct zien maar wel kunnen ervaren of observeren. Denk aan een zomerdag, de intensiteit van de zon op het oog. Het Twentse landschap dat voorbijtrekt. In de auto flonkeren de schaduwen aan je voorbij; de weerkaatsing van het licht werkt hallucinerend. Bladeren in de toppen van de bomen twinkelen. Als je je ogen sluit blijft de schittering zichtbaar. Het is het spel van het licht en de schaduw, onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. We zijn ons er niet vaak van bewust hoe ons brein gewend is aan het feit dat alles een licht- en een schaduwrijke kant heeft. Hierdoor zien en ervaren we diepte. De EnschedeEclips heeft zo’n onlosmakelijke schaduwrijke kant.
artistieke motivatie
EnschedeEclips
De schaduwwerken van Edward Janssen laten vaker twee verschillende kanten zien die moeilijk los van elkaar te beschouwen zijn; die van de oorspronkelijke lichte - en die van de schaduwrijke 'andere' wereld. Janssen laat ons een beeld zien, maar met dat beeld geeft hij ons toegang tot het schaduwrijk. In de Oosterse filosofie en in de traditionele Wayang-spelen staat dat schaduwrijk voor spirituele, het fantasierijke en het mystieke. Alles kan niet in woorden kan worden gevat. Het is 'die andere wereld' die niet in een hokje past, die vrijer en anders is, die wij niet direct zien maar wel kunnen ervaren of observeren. Denk aan een zomerdag, de intensiteit van de zon op het oog. Het Twentse landschap dat voorbijtrekt. In de auto flonkeren de schaduwen aan je voorbij; de weerkaatsing van het licht werkt hallucinerend. Bladeren in de toppen van de bomen twinkelen. Als je je ogen sluit blijft de schittering zichtbaar. Het is het spel van het licht en de schaduw, onlosmakelijk verbonden met alles wat we zien. We zijn ons er niet vaak van bewust hoe ons brein gewend is aan het feit dat alles een licht- en een schaduwrijke kant heeft. Hierdoor zien en ervaren we diepte. De EnschedeEclips heeft zo’n onlosmakelijke schaduwrijke kant.
artistieke motivatie